NEVARĖNŲ KULTŪROS CENTRAS

Dabartinio kultūros centro priestatas pastatytas 1969 m.

2004 metais suteiktas savarankiškos įstaigos statusas.

Kultūros centro veikla grindžiama bendražmogiškomis vertybėmis bei tautos tradicijomis;

Kultūros centras tenkina gyventojų, kultūrinius poreikius

Kultūros centro paslaugos vienodomis teisėmis prieinamos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Kultūros centro veiklos tikslai

Plėtoti kultūrinę, švietėjišką (edukacinę) ir informacinę veiklą, atsižvelgiant į vietos bendruomenės visų amžiaus grupių laisvalaikio užimtumo poreikius;

Inicijuoti, rengti, ir įgyvendinti kultūrinius, meninius, edukacinius projektus bei pramogas;

Išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti etnokultūrą bei mėgėjų meną, organizuoti profesionalaus meno sklaidą;

Užtikrinti Dainų švenčių tradicijos tęstinumą.